Dags att boka höstterminen, tryck här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Tillsammans är vi många och alla idéer och förslag är välkomna!
Skicka in dina förslag och idéer eller om du har frågor till:
kansli@asebo.se
 
Tack för ditt engagemang.
Rädda Ridsporten i Avesta Kommun

"Rädda Ridsporten"

19/5 hade vi ett medlemsmöte där vi i styrelsen berättade att vår gårdsägare vill sälja gården. I dagsläget är det 5 år kvar på arrendet, av stall och mark på vilket vårt ridhus är byggt.

Vi är erbjudna att arrendera hela anläggningen på ett kortare avtal, men för att långsiktigt garantera vår verksamhet på gården behöver vi ett långt arrendeavtal på helst 25 år eller mer. Vi står då inför alternativet att köpa anläggningen eller hitta en köpare som vi i vår tur arrenderar anläggningen av.

Därför har ett samarbete med kommunens alla ridklubbar påbörjats där vår förhoppning är att om vi alla kan gå ihop så kan vi få hjälp av kommunen att köpa gården .

Under denna flik "Rädda Ridsporten" hittar du mer information samt en rapport (under Dokument Rädda Ridsporten) som visar bland annat att ridsporten behandlas orättvist och idrott som utövas huvudsakligen av tjejer missgynnas.

Så nu måste vi kraftsamla oss och jobba stenhårt för att rädda gården och ridskolans framtid!

Anteckningar från möte 3 juni

Styrelsen informerar:

 

Den 3 juni hade vi ett möte med kommunen, där de meddelar att de inte kan köpa gården då de enligt en markutredning som gjorts,  visar att de slagit i taket vad det gäller möjligt ägande av jordbruksmark. 

Av den anledningen måste de lämna tillbaka mark de redan köpt (Djäknehyttan, en del av Isaksbo Gård).

 

Nu utreder kommunen om det är möjligt att bevilja kommunal borgen till föreningar. 

Vi har nästa möte den 17e juni med kommunen för att fortsätta dialogen om borgen för ett möjligt lån.

 

Så det som återstår för oss just nu är att hitta en lösning för att köpa gården.

Vi kommer att fortsätta dialogen med banken samt leta efter alternativa finansiärer/borgenärer.

 

Tillsammans är vi många och alla idéer och förslag är välkomna, hur löser vi vår fortsatta verksamhet här på gården.


Håll även utkik i gratis tidningen ”Lokalt i” som intervjuat Fia och Kommunalrådet angående detta.

 

Så NU är det dags att vi gräver upp stridsyxan och hitta nya möjligheter!!!

 

Styrelsen

Anteckningar från medlemsmöte 19/5 -2024

"Rädda Ridsporten"

19/5 hade vi ett medlemsmöte där vi i styrelsen berättade att vår gårdsägare vill sälja gården. I dagsläget är det 5 år kvar på arrendet, av stall och mark på vilket vårt ridhus är byggt.

Vi är erbjudna att arrendera hela anläggningen på ett kortare avtal, men för att långsiktigt garantera vår verksamhet på gården behöver vi ett långt arrendeavtal på helst 25 år eller mer. Vi står då inför alternativet att köpa anläggningen eller hitta en köpare som vi i vår tur arrenderar anläggningen av.

Därför har ett samarbete med kommunens alla ridklubbar påbörjats där vår förhoppning är att om vi alla kan gå ihop så kan vi få hjälp av kommunen att köpa gården .

Under denna flik "Rädda Ridsporten" hittar du mer information samt en rapport (under Dokument Rädda Ridsporten) som visar bland annat att ridsporten behandlas orättvist och idrott som utövas huvudsakligen av tjejer missgynnas.

Så nu måste vi kraftsamla oss och jobba stenhårt för att rädda gården och ridskolans framtid!

 

Medlemsmöte 19e Maj 2024

”Rädda ridsporten”

I dagsläget är det 5 år kvar på arrendet, av stall och mark på vilket vårt ridhus är byggt.

Gårdsägaren har aviserat att de inte vill förlänga avtalet med mer än några år och i något skede kommer de sälja hela eller delar av anläggningen.

Vi är erbjudna att arrendera hela anläggningen, men för att långsiktigt garantera vår verksamhet på gården behöver vi ett långt arrendeavtal på helst 25 år eller mer vilket i dagsläget alltså inte är aktuellt.

Vi står då inför alternativet att köpa anläggningen eller hitta en köpare som vi i vår tur arrenderar anläggningen av.


Kan kommunen hjälpa oss?
KPMG har på uppdrag av kommunen gjort en utredning av hur kommunala medel fördelas till föreningslivet. Den visar at bla ridsporten förfördelas och idrott som utövas huvudsakligen av tjejer missgynnas.
Kommunen bjöd 2022 in oss 4 ridklubbar för att diskutera vad vi i ridsporten vill och vad vi kan göra tillsammans. Kommunens önskan är att vi samarbetar och jobbar ihop mera än idag. Om så sker sa Kommunen att de är med och stöttar oss.
Vi fyra klubbar har sedan dess beskrivit våra gemensamma bekymmer och vår ”önskelista ” till kommunen:

Vår vision eller långsiktiga mål är att Kommunen köper Isaksbo gård och att ARK, Folkärna och Åsebo tillsammans verkar på gården som vi arrenderar och driver själva.
För att bereda plats och skapa föreutsättningar för Storbyn och de privatryttare vi har i Kommunen, - vilka nu har svårt att hitta plats för träning,  behöver det byggas ett stort nytt ridhus på gården.

Detta är en stor investering och inget vi ser är möjligt inom den närmaste tiden. Men fullt möjligt på sikt.

Vi som klubb och verksamma på gården idag behöver agera NU!

Vad gör vi NU:

Styrelsen har denna fråga överst på agendan och arbetar för att ta fram underlag och förslag till lösning att presentera för medlemmarna
Vi tar gärna emot idéer, förslag och hjälp!!!

3e Juni träffar delar av Styrelsen och Fia Kommunen nästa gång

Samarbetet med övriga ridklubbar fortgår


På medlemsmötet kom vi överens om att:

-Förbereda ett medborgarförslag att skicka till kommunen
-På Hemsidan skapa en egen ”Rädda Ridsporten” sida för att där samla information om vad som händer i projektet
-Tillsammans med övriga klubbar (Storbyn, ARK, FRS och ÅRS) bjuda in politiker och media till ett gemensamt möte för att diskutera Ridsporten i Avesta

-Att hjälpas åt att sprida detta så det blir känt bland medlemmar beslutsfattare och övriga i ”Allmänheten” för att skapa förståelse för vårt dilemma.

 

Tillsamman är vi starka!!!!!

2024-05-20 Styrelsen gm

Åsa Lindgren Nordin

Ordförande

  

 
Samarbetspartners